דו"ח 20 "התפלגות עיקולי צד ג’ ע"פ גורם" - הותאם לכלים שלובים

איפה?
רשימת דו"חות 
מה התחדש בגרסה? [1.64]

דו"ח 20 - "התפלגות עיקולי צד ג’ ע"פ גורם" - הותאם לכלים שלובים.