נוסף נוסח לחשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח

איפה?

נוסחים לחשבונות עסקה

( הגדרות מערכת > נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62)

מה התחדש בגרסה? [1.66]

נוסף נוסח חשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח