חוצצי מעקב

  חוצצי מעקב וטיפול בבקשות שנשלחו בתקשורת - למערכת כלים שלובים

חוצצי מעקב

צפייה בנתונים

טיפול בבקשות שנדחו

הודעות שגיאה אפשריות

  מבוא

עם המעבר למערכת "כלים שלובים" התעורר הצורך לעקוב אחר הבקשות השונות הנשלחות בתקשורת אל רשות האכיפה.

בעבר הטפסים נמסרו ידנית ללשכה, כיום אותן בקשות מועברות ללשכה בתקשורת ועל משרד עורכי הדין לוודא האם הבקשה נקלטה ובהמשך מה התשובה לגבי אותה בקשה ששודרה.

על מנת להקל על תהליך הבדיקה, חברת עו"דכנית פיתחה בתוכנה כלי שליטה חדשים אשר נותנים למשרדי עורכי-הדין אפשרות לעקוב אחר הבקשות ששודרו.

הנתונים המתקבלים מהלשכה ירוכזו בתוכנה בהתאם לסוגי הבקשות שנשלחו.  

חוצצי/רשימות מעקבים

קיימות שלוש רשימות מסוג מעקב :

1. מעקב עיקולי צד ג’ מעקב אחר פעולות עיקולי צד ג’ (עיקולי מדיה) אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מוצגים פעולות של עיקולי צד ג’ אשר בוצעו בתיקים הפנימיים ושודרו למערכת כלים שלובים. בחוצץ ניתן לראות את סטטוס הפעולה שנשלחה בתקשורת. ברגע שפועלה זו נקלטה במערכת כלים שלובים ובוצעה היא תוסר באופן אוטומטי מהרשמיה.

2. מעקב פתיחת תיקים מעקב אחר בקשות פתיחת תיקים אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מוצגים שלבי קליטת התיקים ששודרו מתוכנת עודכנית למערכת כלים שלובים. בחוצץ יוצגו כל התיקים שסטטוס התיק שונה מ"הושלם".

ברשימה יוצגו תיקים אשר קיימת שגיאה בתהליך הפתיחה ואו תיקים אשר שודרו ועדין לא נקלטו במערכת כלים שלובים.

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש

3. מעקב בקשות והחלטות מעקב אחר הבקשות השונות כדוגמת עיקולי רכב, הגבלות, סגירת תיק וכו’, אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מופיעות הבקשות ששודרו להוצאה לפועל ועדין לא הושלמו במלואן. בקשות שהוצאה לפועל "השלימה" לטפל, יועברו לחוצץ "בקשות והחלטות" במידה ומופיע הודעת שגיאה, חשוב בהתאם לסוג השגיאה לעבור לתיק הפנימי, למחוק את הפעולה ולשדר מחדש. 

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש

חזור למעלה

  צפיה בנתונים

בעזרת חוצצים אלה מתאפשרת בקרה טובה יותר על הבקשות שהגשנו, בזכות הידיעה באיזה שלב הבקשה נמצאת מול רשות האכיפה.

בנתונים נראה את כל הפרטים לגבי פעולת התקשורת שביצענו - מהרגע שהקובץ המכיל את הפעולה נוצר, עד לרגע שנקלט במחשבי ההוצאה לפועל. 

במידה והפעולה שביצענו לא תקינה מסיבה כלשהי, נראה את הודעת השגיאה שהתקבלה לפעולה כאן:

  ניתן לשנות את תצוגת הנתונים על ידי לחיצה על האייקון [בחר תצוגה] ובחירה באחת מהאפשרויות המוצגות

       

חזור למעלה

  אופן טיפול בבקשות שנדחו

במידה והבקשה ששידרנו נדחתה, עלינו לבדוק את סיבת הדחייה בחוצץ הרלוונטי לסוג הבקשה. הסיבה לדחייה תופיע בעמודה "הודעת שגיאה ".

לסוגי הבקשות השונות, קיימות הודעות שגיאה שונות, המתייחסות לסוג הבקשה.

הפתרון להודעת השגיאה יכול להיות תיקון אחד הרכיבים בתיק : פרטי חייב, פרטי קרן, מס’ ח-ן בנק וכו’. לאחר התיקון עלינו למחוק את הפעולה השגויה, ולהוסיף חדשה - תקינה.  

במקרים בהם ההודעה מתייחסת לבקשה שלא הייתה אמורה להתבצע מאחר ולא התקיימו תנאים מסויימים,

לדוג’  החייב נמצא ב"איחוד תיקים" או לא עברו X ימים מהמצאת האזהרה, עלינו למחוק את הפעולה השגויה מהתיק. 

מחיקת הפעולה השגויה מתוך התיק הפנימי תגרע את הודעת השגיאה מחוצץ מעקבים, וכך נוכל לעקוב בצורה טובה יותר אחר הפעולות החדשות ששלחנו.   

  שגיאות אפשריות לדוג’:

  הודעות ב"מעקב עיקולי צד ג’"

 • נשלח עיקול צד ג’ לאותו חייב בטווח של 60 הימים האחרונים

  פתרון : צריך למחוק את הפעולה השגויה, ולהמתין את פרק הזמן הדרוש עד שליחת בקשת עיקול צד ג’ חדשה.

 • מספר חן בנק חייב אינו תואם לנתוני תקשורת

 • פתרון: יש לעדכן פרטי ח-ן חייב בתיק, לאחריו למחוק את הפעולה שנרשמה, ולהוסיף פעולה חדשה, תוך שליחת טופס מתאים.  

 • לא ניתן להגיש בקשה להליך ביצוע בתיק סגור

  פתרון:  מאחר והתיק סגור, לא היה ניתן לבצע את הפעולה. יש למחוק את הפעולה שנרשמה.

  חזור למעלה

  הודעות  ב"מעקב פתיחת תיקים"

פתרון: בתיק - בחוצץ קרנות יש לעדכן את פרטי הקרן. לאחריו יש למחוק את פעולת פתיחת התיק ,ולהוסיף את הפעולה מחדש תוך הפקת הטופס.  

 • מספר ת.ז.  ו/או שם לא קיים במרשם

  פתרון:  מספר ת.ז של החייב או של הזוכה שונים ממה שקיים בתקשורת הוצל"פ. בכרטיס תיק פנימי, בחוצץ "חייבים" יש לעדכן פרטי חייב, או לחלופין יש לעדכן פרטי זוכה(לקוח). לאחר העדכון יש למחוק את הפעולה של פתיחת התיק, ולהוסיף פעולה חדשה.   

 • עדיין לא חלפו 30 יום מתאריך ההתראה שהוזן. אין אפשרות לפתוח את התיק

  פתרון: יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק, ולהמתין בהתאם לזמן הקצוב. לאחריו יש ליצור פעולה חדשה של פתיחת תיק.  

  חזור למעלה

  הודעות  ב"מעקב בקשות"

 • לא צורפו כל מסמכי החובה לסוג הבקשה

  פתרון:  יש לסרוק תחילה את כל המסמכים הנדרשים לאותה סוג בקשה. למחוק את הבקשה הישנה, ולהוסיף את הבקשה מחדש, תוך צירוף המסמכים הדרושים.  

 • לא ניתן להגיש בקשה מסוג זה בתיק פרטני באיחוד

  פתרון: מאחר והתיק נמצא באיחוד תיקים לא ניתן לבצע את הבקשה. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה הישנה, ולבחור בסוג בקשה מתאימה.  

 • העו"ד אינו קיים בתיק

  פתרון: עורך הדין אשר פועל בתיק אינו רשום בלשכה כבא כוח זוכה/חייב. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה, ולשלוח בקשה מתאימה כדוגמת עדכון/החלפת בא כוח זוכה.  

 • קיים הליך פעיל בוצע במלואו מסוג ההליך המבוקש

  פתרון: ההליך שנשלח כדוגמת "עיקול רכב" כבר בוצע במלואו. יש למחוק את הפעולה מתוך התיק הפנימי ולבחור בפעולה אחרת שטרם נשלחה.  

 • קיימת הגבלה מסוג לקוח מוגבל מיוחד לאותו חייב בתיק

  פתרון: מאחר והחייב מוגבל באמצעים, לא ניתן לפעול כנגדו. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולבחור פעולה אחרת.  

 • סכום החוב בתיק (תביעה על סכום קצוב) קטן מהמותר לפעולה זו

  פתרון: בקשת מימוש כספים גבוה מסכום החוב בתיק. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהוסיף פעולה מתאימה עם גובה הסכום המתאים.   

 • לא ניתן להגיש את הבקשה - טרם התקבל אישור מסירה על מסמך האזהרה אשר נשלח לנשוא הבקשה

  פתרון: מאחר ואין אישור מסירה בנתוני החייב בתקשורת, לא ניתן לבצע את הבקשה, יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהמתין את פרק הזמן הקצוב. לאחריו ניתן לפעול מחדש.
   
 • הגורם סגור/גורם לא קיים בתיק/ סוג הזיהוי לא תואם לגורם שנבחר

  פתרון : מדובר על בקשה שנשלחה על חייב לא פעיל בתיק. מתיק התקשורת, בחוצץ "חייבים" ניתן יהיה לראות שהחייב מופיע בסטטוס סגור.
   
 • גורם צד שלישי שהוזן אינו קיים בתיק

  פתרון : הודעה כזו, תתקבל במעקב בקשות עבור "בקשת זימון צד שלישי לחקירה" במידה והצד השלישי אינו מופיע כמסייע בתיק בהוצל"פ.
  אם התקבלה ההודעה יש קודם לרשום כמסייע בתיק (טופס 223 - הוספת גורם בתיק) את מי שמעוניינים לשלוח עבורו את הבקשה לזימון. 
 • חזור למעלה