איך מוסיפים חוצצי משתמש ללקוח ?

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > קוד 100 - לקוחות - חוצצי משתמש

פעולות לביצוע:

מרשימת חוצצי המשתמש:

  1. בסרגל הכלים > לחץ הוסף.
  2. בחלון פרטי החוצץ שנפתח > ציין את שם החוצץ החדש, בחר האם יהיה מסוג טופס או מסוג רשימה (לחץ להסבר) > שמור.
  3. במסך המשולב שנפתח, לחץ על כותרת "הגדרות חוצץ משתמש" ומשורת התפריטים > הוסף.
  4. בחלון "פרטי הגדרות חוצץ משתמש" > ציין את נתוני השדה, כמו שיוצג בחוצץ החדש, ובסיום > שמור.
  5. המשך בהוספת השדות הרצויים לחוצץ > בסיום לחץ "יציאה" (אין צורך בשמירה נוספת).