ברשימת הלקוחות - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור"

איפה?
תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור" - בשדה תוצג הכתובת שמופיעה בפרטי כתובת ברירת המחדל של הלקוח.