ברשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי מקום התיוק

איפה?
תיקים ולקוחות > רשימת תיקים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוסף דו"ח ההדפסה "רשימת תיקים בחיתוך לפי מקומות תיוק".

בדו"ח יוצגו מקומות התיוק במיון לפי א’-ב’ ורשימת התיקים הנמצאים בהם במיון לפי מספר תיק.