בכלים שלובים, לרשימת "מידע הכנסות" נוסף שדה "מספר זיהוי מעסיק"

    איך מציגים מידע על הכנסות ?

  

 

 כלים שלובים > רשימת מידע הכנסות

      

  החל מגרסה 1.67 נוסף שדה/עמודה " מספר זיהוי מעסיק "