מדד המחירים לצרכן

הגדרה זו מרכזת את רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום בכל מקום בו קיימת הצמדה למדד זה.

לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפי מה מחושבת ההצמדה בחישוב שאנו עושים במערכת.

להצגת ההגדרה לחץ על  > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 18 או הקיצור Shift+F10 (מכל תצוגה במערכת) 

רשימת פעולות הניתנות לביצוע

 לחיצה על סינון אחרון שבוצע יפתח את חלון הסינון

 

 - חיפוש ברשימה. בדומה לחיפוש ברשימות אחרות במערכת, ניתן ללא לחיצה על הכפתור להתחיל ולהקליד את הערך לחיפוש בעמודה הרלוונטית לו.

 - ייצוא רשימת המדדים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. ניתן לייצא את כל הרשימה או רק עמודות נבחרות.

 - בהדפסת הנתונים המוצגים ברשימה לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים. 

 - מחיקה של רשומה עם פרטי מדד.

 - הוספה ידנית של רשומה, רלוונטי בעיקר למשרדים אשר לא עובדים עם עדכון אוטומטי של מדדים ומט"ח

 - הצגת פרטי מדד לתאריך מסויים לפי הבסיסים השונים (לעדכון ידני אם יש צורך: מחלון פרטי המדד > עדכן > שינוי הנתון הרצוי ובסיום שמור).