הגדרת לשכת הוצל"פ באופן קבוע ללקוח

  איך להגדיר לשכה ברמת לקוח ?

בכרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות" > הוצל"פ 

   מה התחדש בגרסה? [1.68]

 נוסף שדה "לשכת הוצל"פ"

 לאחר הגדרה של לשכת הוצל"פ בכרטיס הלקוח - בעת הוספת פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ באחד התיקים של הלקוח,  המערכת תבצע בדיקה האם מוגדרת לשכה בתיק, ללא צורך בהקלדת שם הלשכה בכל תיק בנפרד.