מקדמות מס ואחוז שותפות

דו"ח מקדמות מס מסכם את מקדמות המס של עורכי הדין השותפים במשרד. לכל עורך דין קיים אחוז מקדמת מס אשר נקבע ע"י מס הכנסה.

מקדמת מס הינה תשלום על חשבון מס הכנסה ומטרתה גביית מס בסמוך להכנסה, כדי למנוע "התחשבנות" רק בסוף השנה.

חישוב מקדמת המס מתבצע בצורה הבאה: אחוז המקדמה מסך ההכנסות בטווח תאריכי דו"ח המע"מ × אחוז השותפות בעסק.

חשוב לזכור! דו"ח מקדמות מס כולל את סה"כ ההכנסות ללא המע"מ.

לדוגמא, במקרה בו שני שותפים בעלי אותו אחוז מקדמה (למשל, 13%) ולאחד 60% מהעסק ולשני 40%

החישוב יתבצע בצורה הבאה:  השותף הראשון ישלם מקדמות לפי 13% הנקבע ע"י מס הכנסה מסך 60% הכנסות המשרד בעוד שהשותף השני ישלם 13% מסך 40% הכנסות המשרד, דהיינו תשלום סכום מקדמות המס לשני השותפים יהיה שונה למרות אחוז מקדמות זהה שנקבע ע"י מס הכנסה.

טרם הפקת דוח מקדמות מס הכנסה יש לעדכן בתוכנה את הנתונים הבאים:

1. נכנס ל "הגדרות מערכת קוד מס’ 93 - דוחות תקופתיים" נקבע אלו סעיפים מתוך חשבוניות/מס קבלה יכללו בדו"ח מקדמות מס.

סימון ההגדרה יגרום לסעיף להיכלל בדו"ח ולהיפך.

2. נכנס להגדרות מערכת "ניהול משרד - רשימת משתמשים קוד מס’ 13"

נאתר אתר את כרטיס הישות [שותף] ונציג אותו.

נעבור לחוצץ "פרטי משתמש לעסק" ונלחץ על כפתור [הוסף]

בחלון שיפתח נגדיר את "אחוז השותפות" ו"אחוז המקדמה".

בחזרה ל "פרטי משתמש" לחוצץ "פרטי משתמש לעסק"

הפקת הדוח:

בתפריט כספים לחץ על 

בחלון הסינון הזן טווח תאריכים רצוי ולחץ על כפתור [אשר]

את הדוח ניתן להדפיס או לייצא לאקסל