הנהלת חשבונות כפולה

רישום יתרת פתיחה במאזן

בתוכנת הפלטינום ניתן לבצע רישומי יתרות פתיחה לכרטיסים השונים בהנהלת חשבונות כפולה. חשוב רישום יתרות פתיחה מחייב את המשרד להזין את היתרות לכל הכרטיסים במערכת. כרטיס ללא יתרת פתיחה יתאפס לאחר רישום היתרות לכרטיסים השונים (בזכות או חובה) יש ליצור פקו... קרא עוד

איך להציג נתוני ייצוא לחשבשבת

בתוכנה קיימת אפשרות(בתשלום) לייצוא נתונים לחשבשבת. טרם ביצוע ייצוא הנתונים אנו מאפשרים הצגת הנתונים ומסמך המקור טרם ביצוע הייצוא. לייצוא נתונים במסך הראשי לחץ על התפריט הנה"ח כפולה > ייצוא לחשבשבת > בחלון פרטי ייצוא הגדר את סוג היצוא (לחשבש... קרא עוד

פקודות יומן מעורבות

בתוכנת עודכנית ניתן לבצע פעולות "מעורבות". פקודה מעורבת מכילה כרטיסי הנה"ח אשר דורשים בדיקה נוספת מצד המשתמש ועלולים לשבש את המאזן.   דוגמא לפקודה מעורבת היא משיכה מפקדון מחשבון בנק עסקי - או הפקדת תקבול מקבלת פקדון לחשבון עסקי ולא חשבון נאמנות/פק... קרא עוד

ייצוא נתונים לפריוריטי

לייצוא נתונים לפריוריטי יש לעבור על השלבים הבאים: בתפריט הנה"ח כפולה > לחץ על יצוא לפריוריטי בחלון פרטי יצוא הזן את הפרטים הנדרשים בשדות השונים לסיום לחץ על כפתור אשר    הסבר על השדות השונים למילוי תאריך סינון - הפרמטר על פיו יוצאו הנת... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 29 רשומות