הגדרות מערכת - פלטינום

סינון משתנה

מומלצים

    ניהול משרד בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים, בתפריטי הסינון השונים לבצע שמירה דינמית של טווח תאריכים לדוגמא: עד היום, לשם הצגת רשימת המשימות הפתוחות לשבוע הקרוב היה צורך לקדם את תאריך ההתחלה והסיום בהתאם לשבוע שאני רוצה להציג בפלטפורמה החדש... קרא עוד

איך ליצור תזכורת קבוע ביומן ולשלוח הודעות לנמענים - קוד מספר 123

בהגדרה זו נקבע את התנאים שבה המערכת תיצור באופן אוטומטי תזכורת ותשלח הודעת sms לנמענים המקושרים לאירוע ביומן. יצירת ההגדרה היא ברמה המשרדית ולכל אחד מהעובדים קיימת אפשרות לעבוד לפי הגדרה זו או ליצור תזכורות אישיות. תזכורות קבועות מייעלות את העבודה ב... קרא עוד

LEDES - הגדרת פרטי פריט חיוב

בסעיף זה יש נקשר בין פריט החיוב  במחירון הכללי לפריט החיוב כפי שהוגדר בכספים – רשימת קודי LEDES חשוב לזכור! טרם ביצוע הגדרה זו יש להוסיף את פרטי החיוב בהגדרה 166. לביצוע הקישור נסמן את פריט החיוב הרצוי מתוך המחירון המשרדי  ונלחץ על כפתור במסך פרטי ... קרא עוד

LEDES רשימת קודי

במסך זה יש להגדיר את פרטי קוד החיוב השונים המתאימים לממשק LEDES.  נשים לב! רשימת פרטי הקוד היא בהתאם לאתר שאליו המשרד רשום. בהמשך נקשר בין פריטי קוד ה - LEDES לפריט החיוב שקיים במחירון המשרדי בהגדרה מספר 1 נלחץ על כפתור  להצגת ההגדרה נלחץ על ... קרא עוד

מקדמות מס ואחוז שותפות

דו"ח מקדמות מס מסכם את מקדמות המס של עורכי הדין השותפים במשרד. לכל עורך דין קיים אחוז מקדמת מס אשר נקבע ע"י מס הכנסה. מקדמת מס הינה תשלום על חשבון מס הכנסה ומטרתה גביית מס בסמוך להכנסה, כדי למנוע "התחשבנות" רק בסוף השנה. חישוב מקדמת המס מתבצע בצורה ... קרא עוד

מחירוני מסירות - קוד 133

במחירון מסירות נגדיר את עלויות המסירה בהתאם לסוג המסירה והמוסר המבצע ונקשר ללקוחות. המחירון יכול לייצג לקוח מסויים שעובד עם מוסרים שונים או לייצג לקוח אחד. במחירון יופיעו סוגי מסירות שונים עם עלות המשלוח וקישור למוסרים. עלות המסירה תרשם בכרטיס התיק ... קרא עוד

איך לקשר בין סוג מסירה לבין פריט חיוב - קוד מס' 140

חשוב! הגדרה זו היא אופציונלית ואינה חובה. מטרת ההגדרה היא ליצור פרטי חיוב שונים לסוגי המסירה הקיימים במערכת כאשר פריט החיוב יקושר לפעולה [לא מנהלתית]. עלות החיוב תהיה בהתאם לעלות המסירה כפי שהוגדרה במחירון המסירות. ללא ביצוע הגדרה זו לכל פעולות המסיר... קרא עוד

תיקים - מסירות מוסרים קוד 131

בהגדרה זו נוסיף את שמות המוסרים (אדם או חברה) העובדים עם המשרד. בשלב הבא נקשר את המוסרים לסוגי המסירות הקיימות במערכת. בהגדרה מס’ 132 נלמד כיצד להוסיף סוגי מסירות חדשות ולעדכן את הקיימות. [קישור מסירה לפעולות מנהלתיות והוצאות]. להוספת מוסר חדש... קרא עוד

תיקים סוגי מסירות - קוד מס' 132

סוגי המסירות מייצגים את סוגי המסירות שמבצעים המוסרים השונים שעובד איתו המשרד. מודול מוסרים מגיע עם מספר סוגי מסירות גנריות כדוגמת "איתור ומסירה" "מסירה קשה" וכו’. כל סוג מסירה צריך להיות מקושר למוסר ולפעולת הוצאה לפועל. סוג מסירה אחד יכול להיו... קרא עוד

איך לעדכן נוסח חשבון עסקה

לעדכון נוסח חשבון עסקה מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה בחר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי נוסח חשבון עסקה לחץ על הכפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור פירוט רשימת השדות: סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן או... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 140 רשומות