מודול SMS

מספרי SMS חסומים

בתפריט  מספרי SMS חסומים נוסיף מספרי טלפון נייד אשר המערכת לא תאפשר שליחת הודעות. להוספת מספר חדש למערכת יש ללחוץ על כפתור  בחלון שיפתח יש להקליד את מספר הטלפון וסיבת חסימה. לסיום נלחץ על כפתור בהקלדת מספר טלפון חסום המערכת תציג התראה רשימת הכפתור... קרא עוד

SMS - הגדרת נוסחים קבועים

בהוספת הודעת SMS חדשה המערכת מאפשרת להקליד מלל חופשי או לצרף תוכן אשר הוקלד מראש לגוף ההודעה. בהגדרה זו[הגדרה מס' 110] ניתן ליצור נוסחים שונים בהתאם לאפשרויות הקיימות בתוכנה ולהשתמש בהם בעת שליחת ההודעה. בתוכנה קיימים כארבע סוגי נוסחים: 1. ... קרא עוד