כספים

סגירת תיק לחיוב

מומלצים

בתוכנה קיימת אפשרות ל"סגירת" תיק לרישום חיובים ולהפקת מסמכים חשבונאים. לביצוע השינוי יש להכנס לכרטיס התיק > לחוצץ "הגדרות". מחוצץ הגדרות > שורת התפריטים > עדכן. סמן √  בתיבת הסימון "פתוח להנה"ח" / "פתוח לחיוב". שורת התפריטים &g... קרא עוד

רשימת כרטיסי אשראי סולק

ברשימת כרטיסי אשראי סולק נגדיר את גובה עלמת כרטיס האשראי בהתאם לסוג.  בהתאם לגובה העמלה שקבענו, יוצג הסכום בהפקת חשבונית מס/קבלה בסעיף שנקבע. בהגדרה 162 נקבע את הסעיף בחשבונית אליו ישוייך סכום העמלה ומספר התיק בו החשבונית מס/קבלה תשמר. כברירת מחדל בר... קרא עוד

הגדרות לקוח - הנה"ח

במסך הגדרות הנהלת חשבונות מרוכזות הגדרות ברמת לקוח בודד, הקשורות להנהלת חשבונות. ביצוע ההגדרות קשור לקבוצת ההרשאות אליה מקושר העובד/משתמש. פירוט ההגדרות השונות:  -לחיצה על הכפתור תציג בפניך את ההסכמים או המחירונים אליהם קשור הלקוח.  להסבר נוסף על הוס... קרא עוד

איך לבטל חשבונית מס/קבלה

"חשבונית מס/קבלה" מורכבת משני מסמכים חשבונאים קבלה וחשבונית מס. ביטול המסמך כולל בתוכו שני שלבים הנעשים בתוכנה באופן רציף. לכל אחת מהפעולות הרשומות מטה מופק מסמך חשבונאי התואם את פעולת הביטול: "ביטול קבלה" ו "חשבונית זיכוי" ביטול קבלה כולל תקבולים מ... קרא עוד

איפה רואים את רשימת קבלות הפקדון הזמניות שהוסבו מהזהב?

קבלות זמניות עבור תקבולי פקדון, שלא הופקה בגינם חשבונית (פקדון) ועברו בהסבה לפלטינום מופיעות כ"תקבולים חיצוניים". לרשימת כל התקבולים הנובעים מהקבלות הנ"ל: סרגל הניווט במסך הראשי > לחץ על חוצץ "הוצל"פ.. תקבולים חיצוניים > סנן את הרשימה... קרא עוד

איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?

בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא... קרא עוד

כיצד מוסבת הנהלת החשבונות מהזהב לפלטינום?

לעיונכם מצורפת טבלה המסבירה את אופן הסבת הנהלת החשבונות מעו"דכנית זהב למערכת עו"דכנית פלטינום:    זהב מוסב לפלטינום ל - חוצץ מודול הערות חשבוניות חשבוניות מס/קבלה כספים בפלטינום יופיעו ברשימת החשבוניות וגם ברשימ... קרא עוד

הגדרות תיק

במסך הגדרות תיק קיימות הגדרות הקשורות למערך ניהול חשבונות עסקה וכספים, והגדרות הקשורות לקביעת מידור. פירוט ההגדרות השונות: פתוח להנה"ח - מסומן כברירת מחדל. במידה ומסירים את הסימון לא ניתן להפיק מסמכים חשבונאים לתיק. פתוח לחיוב - במידה ותיבה זו מסומנת... קרא עוד

סגירה מנהלתית

סגירה מנהלתית משתמשת לסגירה וזיכוי של חשבונות עסקה. סגירה מנהלתית מאפשרת למשתמש לקבוע את סכום הזיכוי . לביצוע סגירה מנהלתית : 1. כאשר חשבון העסקה פתוח לחץ על אייקון ההמבורגר > ובחר סגירה מנהלתית  2. מתוך רשימת חשבונות העסקה סמן את חשב... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 20 רשומות