תיקים ולקוחות

הקמת לקוח ותיק מתיקיות

הקמת לקוחות ותיקים מתיקיות דוגמה למבנה תיקיות במערכת ההפעלה     במאמר נציג בצירוף תצלומי מסך את שלושת האפשרויות הקיימות להקמת לקוח/תיק. אנא קרא/י את כל ההסברים טרם הקמת הלקוח או התיק. לביצוע הפעולות יש להכנס בתוכנה לתפריט כלים ותחזוקה > הקמת לק... קרא עוד

קביעת רפרנט בתיק

בתוכנת עודכנית אנו מגדירים רפרנט כאשר אנו רוצים להגדיר איש קשר מטעם הלקוח. בשלב הראשון: נגדיר איש קשר בכרטיס הלקוח. בשלב השני: נקשר בין איש הקשר בכרטיס הלקוח לשדה "רפנט" בכרטיס התיק. שלבים להקמת רפרנט: כנס לכרטיס הלקוח עבור לחוצץ אנשי קשר > ל... קרא עוד

פרטי תיק כללי ומשפטי

כרטיס תיק כללי או משפטי מוצג באמצעות מסך משולב. כלומר מחולק למספר חלקים. חלק עליון וחלק תחתון. מעבר בין שני החלקים יתבצע באמצעות לחיצה על כותרת החלון. כותרת צבעונית מסמנת מסך פעיל. חלון פרטים כלליים – חלון זה קבוע ואינו משתנה בהחלפת חוצץ: חלון משתנה... קרא עוד

לקוחות ותיקים שהוקמו היום

לקוחות ותיקים שהוקמו היום למשרדים הנוהגים להקים תיקיות מסמכים בהתאם לשמות הלקוחות במסך הקמת לקוח/תיק ותיוק מסמכים אנו מאפשרים להקים בצורה קלה ומהירה את הלקוחות והתיקים בתוכנת עודכנית ולתייק את המסמכים, כל זאת בהתאם לרשימת התיקיות הקיימות במחשב. באמצ... קרא עוד

יצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל

על מנת להוסיף קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הקובץ צריך להכיל עמודה אחת בלבד ללא כותרת. הנתונים שיוצגו בעמודה יכולים להיות אחת מארבעת  האפשרויות: מספר תיק פנימי זיהוי נוסף מספר מזהה חייב מספר תיק הוצל"פ להוספה לחץ על הכפתור  בחלון פרטי קבוצת עבודה מלא את ... קרא עוד

צדדים

צדדים הן ישויות הקשורות לתיקים השונים המתנהלים בתוכנה. צד יכול להיות לקוח, חייב, עורך דין צד שכנגד, או כל גורם אחר. בתוכנה ניתן לתייק מסמכים בכרטיס הצד, לתעד הודעות פנימיות  לקשר אליהם מסמכים חשבונאים ועוד. רשימת הצדדים מוצגת מתפריטים שונים בתוכנה וב... קרא עוד

רשימת נספחים

הנספחים מהווים אמצעי בידי המשתמש לתיעוד פעולות שונות אשר התרחשו במסגרת העבודה בתיק. רשימת הנספחים מוצגת בתוכנה בתפריטים שונים, כדוגמת כרטיס לקוח/תיק/ישות וכו’. בהתאם המידע הפעולות הניתנות לביצוע משתנות. שימוש בחלון הסינון מאפשר למשתמש לבצע סינו... קרא עוד

אנשי קשר

אנשי קשר הם ישויות הקשורות ללקוח ורשומות בכרטיס הלקוח תחת חוצץ [אנשי קשר]. יצירת אנשי קשר שימושי בלקוחות "גדולים" או בגופים מוסדיים. דוגמה לכך יכולה להיות בלקוחות מסוג בנקים, שאנשי הקשר הם מנהלי מחלקות. או בלקוחות מסוג חברות ביטוח שיצירת קשר תעשה דר... קרא עוד

הוספת נספח

עבודה עם נספחים בתוכנת עודכנית מאפשרת למשתמש לתעד פעולות כדוגמת שיחה, ישיבה, וכו’ אשר נעשו עם הגורמים השונים שעורך הדין בא איתם במגע. לייעול העבודה ניתן להגדיר בתוכנה סוגי נספח שונים. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא: הגדרת סוגי נספח פירוט השדו... קרא עוד

הגדרת סוגי נספח

ברשימת סוגי נספח נוכל לראות ולהגדיר סוגי נספחים שונים תוך קביעת צבע אופייני, הדגשה וקו חוצה. לביצוע ההגדרות במסך הראשי לחץ על  כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > הגדרה 4 סוגי נספח רשימת הכפתורים/פעולות בחלון רשימת סוגי נספח  - יציאה מהמסך הנוכחי ו... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 26 רשומות