דוחות

הרשאות לצפייה בדוחות

בתוכנת עודכנית ניתן להעניק לקבוצות משתמשים הרשאות לצפייה בדוחות. ההרשאה יכולה להינתן משני מקומות בתוכנה: 1. מקבוצות משתמשים > חוצץ הרשאות דוחות > סימון הדו"ח הרצוי ולחיצה על הכפתור  2. מתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות ולחיצה על הכפתור    כפתו... קרא עוד

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דו"ח המסכם את הכנסות והוצאות המשרד, תוך פירוט סעיפי ההכנסה וההוצאה ומציג את רווחי או הפסדי המשרד בתקופה מסוימת. הדוח מרכז נתונים ברמה שנה קלנדרית, אך המערכת מאפשר הפקת דו"ח רווח והפסד זמני תוך בחירת טווח תאריכים רצוי. על מנת שהדו"... קרא עוד

דו"ח 184- סיכום פעילות בתיקים לתקופה

דו"ח סיכום פעילות בתיקים לתקופה נועד להציג פעילות בתיקים שביצע המשתמש בתקופת זמן ניתן להשתמש בדו"ח גם בדרך השלילה, ולהציג למשתמש מסויים בטווח זמן פעולות שלא ביצע בתיקים שדות שיהיו בסינון הדוח ולאחר הסינון: תאריך רישום, מספר תיק, שם תיק, מטפל, שם לק... קרא עוד

דוח 193 - התפלגות חודשי של הכנסות עלפי תיק

בתפריט ניהול משרד > דוחות > דו"ח 193 "התפלגות חודשית של הכנסות עלפי תיק" הדוח מציג את ההכנסות השונות (סוכם את החשבוניות מס שהופקו תוך פירוט הסעיפים השונים) בהתאם לתיקים שנבחרו. העמודות(נתונים) המופיעים בדוח: שם תיק, מספר תיק, שם לקוח, מספר לקו... קרא עוד

רשימת דוחות

רשימת דוחות בתוכנת עודכנית קיימים דוחות מובנים בנושאים שונים. הדוחות מחולקים לקבוצות וכל קבוצה מחולקת לתת-קטגוריה. את הנתונים ניתן להדפיס או לייצא לתוכנות חיצוניות כדוגמת Word או Excel או לפורמטים HTML או PDF. לכל אחד מהדוחות ניתן לקשר קבוצות הרשאה ו... קרא עוד

דוח 84 - מצב כספי לספק[סיכומי]

  ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 84 דו"ח מצב כספי - ספקים (סיכומים)   נוספה עמודה "הוצאות עם יתרה לתשלום".   אם מקושר תשלום עתידי להוצאה מחוץ לטווח תאריך הנבחר, היתרה תחושב אך לא יוצגו בך התשלומים העתידיים.    ... קרא עוד

דוח 195 - מצב כספי ללקוח תקופתי

דוח מצב כספי - תקופתי ללקוח מספר  195 מציג נתונים כדוגמת חיובים/חשבונות עסקה/תקבולים עתידיים חשבוניות וקבלות פקדון. בחירה בדוח יציג חלון סינון ברירת מחדל לתיחום תאריך, סטטוס חיוב וחשבון עסקה ומטבע. בכל אחד מהנתונים שיוצגו חיובים, חשבונות עסקה, וחשבו... קרא עוד

דוח 64 - שעות חיוב לעובד ברמה יומית

דו"ח 64 מציג מטריצה של ימי העבודה בחודש וכמות שעות העבודה שנרשמו על ידי העובדים המחייבים.  כניסה לדוח יציג חלון סינון המאפשר הצגת נתונים בהתאם לתנאים שנבחרים. בדוח יוצגו גם עובדים אשר להם אין ערכים כלל. בדוח ניתן לבצע בחירה באופן הצגת הנתונים, ברמה ש... קרא עוד

דוח 155 - אי התאמה בין חשבונות בנק לזיכוי

דוח 155 - "אי התאמה בין חשבון לזיכוי". הדוח יציג את כל התיקים בהם קיימת אי התאמה בין נתוני החשבון לזיכוי כפי שמופיע בתיק תקשורת לבין החשבון לזיכוי כפי שמופיע בתיק הפנימי. מרשימת הנתונים המוצגת נוכל לבצע את הפעולות הבאות עדכון חשבון בנק בתיק הפנימ... קרא עוד

דוח 109 - רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות

בדוח 109 - "רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות רשימת תיקי הוצל"פ" מוצגים תיקים כפי שנתקבלו מכלים שלובים, המיועדים לגניזה בשל חוסר פעילות בתיק. בדוח מוצגים השדות הבאים: תאריך פעולה אחרון, מספר תיק הוצל"פ, תאריך הפעולה האחרונה, מספר החודשים שעברו מפע... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 59 רשומות