חיובים וחשבונות עסקה

ייצוא חשבון עסקה לקובץ

החלון "ייצוא חשבון עסקה לקובץ" מוצג לאחר בחירה באפשרות -  1. ליצירת קובץ בפורמט LEDES יש להכנס לתפריט כספים > וללחוץ על  2. בחלון הסינון יש לבצע סינון בהתאם לאפשרויות המוצגות או לחלופין ניתן ללחוץ על כפתור [סנן] להצגת כל חשבונות העסקה ה... קרא עוד

שליחת חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני

לשליחת חשבונת עסקה בדואר אלקטרוני [Microsoft Outlook] יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. יש לבחור את חשבונות העסקה הרצויים. לביצוע הבחירה ניתן להכנס לכרטיס התיק/לקוח או לרשימת חשבונות העסקה מתוך תפריט "כספים". במערכת ניתן לבחור חשבון אחד או מספר חשבונות 2.... קרא עוד

שעות עבודה לעובד

הצגת נתוני שעות עבודה לעובד בעודכנית תלויה בביצוע הגדרות מקדימות בתוכנה. כדוגמת הפעלת רישום שעות נוכחות בתוכנה ויצירת הסכמי עבודה. לאחר שבוצעו הגדרות אלו רישום שעות הכניסה יכול להתבצע באופן אוטומטי [במידה והוגדר] אם פתיחת התוכנה וסגירתה או באמצעות... קרא עוד

איך לבטל חשבון עסקה

חשוב לזכור חשבון עסקה אינו מסמך חשבונאי, ובכך ביטולו אינו גורר הפקת מסמך חשבונאי. במידה וחשבון העסקה מקושר לתקבולים, טופס הפקדה, ותיאום בנקים ביטול חשבון העסקה ינתק אותו מהמסמכים והפעולות המקושרות. ביטול חשבון עסקה: הכנס לתיק הלקוח>חוצץ חשב... קרא עוד

איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף הנחה ללקוח בחשבון עסקה במספר דרכים: הוספה נקודתית של חיוב מסוג הנחה - אשר "יתקזז" עם עלות החיובים הקיימת. הגדרה קבועה ברמת לקוח/תיק של הנחה בהוספת חשבון עסקה. מעבר לחלון סיכומים ולחיצה על הכפתור  נשים לב! ללקוחות אש... קרא עוד

איך להוסיף חשבון עסקה

הוספת חשבון עסקה יכולה להעשות: מהתפריט הראשי כספים > בתפריט חיובים/חשבונות עסקה/הוספת חשבון עסקה.   מכרטיס לקוח או תיק > בחוצץ חיובים או חשבונות עסקה. הוספת חשבון עסקה מרשימת החיובים חשוב! רשימת החיובים מוצגת בתוכנה במקומות שו... קרא עוד

קישור קבלה וחשבונית מס/קבלה לחשבון עסקה

בתוכנת עודכנית ניתן לבצע קישור בין דרישה לתשלום - חשבון עסקה, לבין קבלות או חשבוניות מס/קבלה. בחלק מהמקרים המשרד מפיק בשלב הראשון חשבון עסקה ובמועד מאוחר יותר מפיק קבלות או חשבונית מס/קבלה, בהתאם לתקבול שהתקבל. במידה והקישור לא נעשה בעת הפקת המסמכי... קרא עוד

עדכון חשבון עסקה

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים. לעדכון פרטי חשבון העסקה או נספח החיובים נסמן את כותרת החלון המתאימה ונלחץ על הכפתור  חשוב! עדכון החשבון "מנתק" את הקבלות המקושרות. קישור הקבלות מחדש יעשה לאחר שמירת החשבון ע... קרא עוד

הפקת חשבונות עסקה ברצף ורישום הערה

בתוכנה נוספה אפשרות להזין הערה גורפת בכל החשבונות המופקים (שדה הערות ולא מלל עליון או תחתון) ולקבוע תאריך הפקת חשבון, תוך כדי הפקה מרוכזת.  להפקת חשבונות עסקה ברצף יש להכנס לתפריט כספים > חיובים > ביצוע סינון בהתאם לפרמטרים רצויים > לחיצה ע... קרא עוד

הוספת הסכם ריטיינר

במערכת עודכנית ניתן להוסיף שני סוגי הסכמי ריטיינר יצירת הסכם אשר לא מוגבל בכמות שעות עבודה יצירת הסכם המוגבל בכמות שעות עבודה. 1. להוספת הסכם ריטיינר חדש במסך הסכמי ריטיינר לחץ על הכפתור  ומלא את הפרטים השונים [ראה הסבר על השדות בטבלה] שדה ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 77 רשומות