דואר היברידי

משלוח מסמכים בדואר היברידי

לאחר שבחרנו את המסמכים הרצויים למשלוח בדואר היברידי [להסבר ניתן לעבור לקישור הבא: בחירת מסמך למשלוח בדואר היברידי] נעבור לשלב השני ובו נאשר לשליחה את המסמכים שנבחרו. לשם כך נכנס לתפריט ניהול משרד ונבחר באפשרות [דואר היברידי] בחלון הסינון נלחץ על כפתו... קרא עוד

בחירת מסמך למשלוח בדואר היברידי

חשוב לזכור מיזוג דואר ושליחה באמצעות דואר היברידי יכולים להתבצע מתוך רשימת המסמכים הכללית/מתוך כרטיס לקוח/ כרטיס תיק או מתוך רשימת קבלות/חשבוניות. מסמך יכול להיות מבוסס שבלונה, מסמך וורד רגיל או קובץ גרפי. משלוח מסמך/חשבונית בדואר היברידי... קרא עוד

חשבוניות דואר היברידי

בחלון חשבוניות דואר היברידי מוצגות החשבוניות בהתאם לבחירה שנעשתה בחלון "אישור שליחת דואר היברידי" החשבוניות תוצגנה בתוכנה, במידה ומשרדך בחר לקבל חשבוניות מחברת עודכנית בגין כל משלוח.  לדוגמה:במידה ונבחר שהחשבוניות תופקנה ברמת לקוח, החשבונית תכיל את... קרא עוד

הגדרות מערכת - דואר היברידי כללי

בחלון הגדרות דואר הברידי נקבע כיצד המערכת תפעל בהתאם לסעיפים הבאים:   בחר שם מייפה הכוח שיופיע על המעטפה - בהתאם לחוק יש להגדיר את שם מייפה הכוח בשליחת מסמכים בדואר היברידי. בשני סעיפים אלה נקבע מלל מקדים ומקור מייפה הכוח. במידה ולא מופיע רחוב - במיד... קרא עוד

סוגי הדפסות לדואר היברידי

בהגדרה זו נוסיף את סוגי ההדפסות הקיימות במשלוח דואר היברידי. עלות המכתב מורכבת מעלות תפעולית ועלות המשלוח. שני מרכיבים אלו מושפעים מסוג המשלוח/סוג ההדפסה/הוראת הדפסה ומשקל המעטפה והדפים.  חשוב דואר משולב - כולל 3 נסיונות והדבקה של אישור מסירה על ה... קרא עוד

דואר היברידי

רשימת דואר היברידי מציגה נתונים לגבי המסמכים שנבחרו למשלוח בדואר היברידי. הרשימה מציגה את נתוני הלקוח, נתוני מסמך ופעולות הניתנות לביצוע כדוגמת רישום הוצאות וחיובים. רק בכניסה לרשימת דואר היברידי בתפריט ניהול משרד יוצג חלון הסינון. סינון ברירת המחדל ... קרא עוד

מעטפות לדואר היברידי הגדרה מספר 143

בהגדרה זו נקבע מעטפה למשלוח בדואר היברידי. הזנת קוד מעטפה יתבצע על ידי נציג מטעם חברת עודכנית ומשמש לזיהוי משרדך מול בית הדפוס. להוספת מעטפה חדשה לחץ על כפתור  מלא את הפרטים ולסיום לחץ על הכפתור  קוד מעטפה – מספר קוד זיהוי. קוד זה ניתן על ידי חברת ... קרא עוד

פרטי תבנית הדפסה דואר היברידי

לאחר שיצרנו את התבנית בהגדרה 177 נגדיר את השדות השונים אשר יוצגו בתבנית ההדפסה. נזכור שהשדות מייצגים נתונים מכרטיס התיק/הלקוח פרטי הנמען ועוד. להוספת שדות חדשים לתבנית נציג את פרטי התבנית על ידי לחיצה כפולה על הרשומה או על ידי לחיצה על הכפתור  בחלון... קרא עוד

תבניות הדפסה לאישורי מסירה בדואר היברידי

למשרדים העובדים עם מודול  דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מכרטיס התיק /פרטי מסמך/פרטי נמען בתוכנה לטופס אישור מסירה סרוק. חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק בו נשלח המסמך  במידה ונבחר מסמך לשליחה ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 19 רשומות