לקוחות/יישויות

תיקים מועדפים

ברשימה מוצגים תיקים אשר המשתמשים השונים בתוכנה סימנו אותם כ "מועדפים". רשימה זו אישית ומשתנה ממשתמש אחד לשני. סימון תיק או מספר תיקים כמועדף יכול להיעשות ממספר תפריטים בתוכנה. מתפריט תיקים, מכרטיס לקוח, קבוצות עבודה, מתפריט תיקי הוצל"פ ועוד. להגדרת ת... קרא עוד

פרטי איש קשר

חלון פרטי איש קשר מופיע בתוכנה במקרים הבאים בהוספת איש קשר חדש על ידי לחיצה על הכפתור  בחוצץ "אנשי קשר" בכרטיס הלקוח.  בעדכון פרטי איש קשר קיים על ידי סימון הרשומה הרצויה ולחיצה על הכפתור  בחלון "פרטי איש קשר" לחץ על הכפתור  לשמירת הפרטים לחץ על כפת... קרא עוד

הוספה ועדכון ספק

להוספת ספק חדש מרשימת הספקים נלחץ על כפתור  ונמלא את פרטים בשדות השונים. לסיום נלחץ על כפתור   לעדכון פרטי ספק קיים נלחץ על כפתור  ונבצע את השינויים הרצויים. לסיום נלחץ על כפתור  לשינוי סטטוס ספק מ"פעיל" ל"לא פעיל" נלחץ על הכפתור  חשוב! ספק שאינו פעי... קרא עוד

העברת נספח מתיק אחד לשני

    ניהול משרד בגרסה החדשה 1.84 אנו מאפשרים העברה של נספח או מספר נספחים מכרטיס תיק אחד לשני לביצוע העברה כנס לכרטיס התיק ובחר את הרשומות הרצויות. לחץ לחיצה ימנית בעכבר ובחר באפשרות  יפתח בפניך חלון לבחירת הלקוח או תיק היעד. לסיום לחץ על ... קרא עוד

שינוי מספר לקוח

לשינוי מספר לקוח או תיק במסך הראשי לחץ על  > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע: בחלון בחר באפשרות > "שנה מספר לקוח" ולחץ על כפתור [אשר] בשדות מספר/שם לקוח >מציינים את מספר/שם הלקוח הקיים שרוצים לשנות בשדה "מספר... קרא עוד

הוספת לקוח

הוספת לקוח בתוכנה יכול להעשות: מתפריט תיקים ולקוחות > הוספת לקוח או מרשימת לקוחות > הוסף לקוח   מחיקת לקוח יכולה להעשות רק מרשימת הלקוחות על ידי לחיצה על הכפתור  חשוב! מחיקת לקוח לא יכולה להעשות במידה וקיימים נתונים חשבונאים כדוגמת חשבונות עסקה... קרא עוד

הגדרות לקוח - הוצל"פ

בהגדרות לקוח - הוצאה לפועל יוצגו הגדרות הקשורות לתחום הוצאה לפועל ומשפיעות רק על הלקוח שבו הוגדרו. חלק מההגדרות המוצגות יופיעו בעת פתיחת תיקים חדשים, בשידור בקשות פתיחת תיק בתקשורת ובמודול "רובוט עיקולים" פירוט ההגדרות השונות כלל חישוב - קביעת כלל ... קרא עוד

כתובות וטלפונים

חוצץ כתובות וטלפונים מוצג במקומות שונים בתוכנה, כדוגמת כרטיס ישות, בכרטיס לקוח או בכרטיס ספק. בכל אחד מהמסכים הללו ניתן לראות להוסיף או לשנות כתובת קיימת ולבצע פעולות נוספות.  פירוט הכפתורים בכותרת החלון  - הצגת פרטי הכתובת בחלון נפרד. הצגת החלון תאפ... קרא עוד

יומן פעילות בתיקים

יומן פעילות מרכז את הפעילויות השונות שביצעו המשתמשים בתוכנה כדוגמת הפקת מסמכים חשבונאים, תיוק ועדכון מסמכים, רישום אירועים ביומן ועוד. להצגת הרשימה בכרטיס התיק לחץ על החוצץ [יומן פעילות בתיק] ויצגו כל סוגי הרשומות הקיימות.  פירוט הכפתורים הקיימים בכ... קרא עוד

הגדרות לקוח - כלליות

בהגדרות לקוח-כלליות יוצגו ההגדרות הבאות: מספר/שם לקוח אב - קישור לקוח ללקוח אב. הקישור יכול להעשות עם הקמת הלקוח או ע"י קישור הלקוח באופן ידני לאחד מלקוחות האב הקיימים ברשימה. מטפלים ברירת מחדל בהקמת תיק - סימון משתמש/ים מהמשתמשים ברשימה, יציג את הער... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 28 רשומות