פקדונות

כרטסת פקדונות בתחילת שנה

מומלצים

חשוב לשים לב... החל מתחילת שנה בהצגת פרטים בכרטסת הפקדון - תנועות שנרשמו על תאריכים של השנה הקודמת לא יוצגו בתצוגת ברירת המחדל. תצוגת ברירת המחדל בכרטסת הפקדונות - מוגדרת להצגה ברמה שנתית. זאת אומרת שאם משתמש לא שינה את הגדרות התצוג... קרא עוד

איך לבטל משיכת יתר

משיכת יתר בתוכנה קשור לעבודה עם הפקדונות הקשור למודול כספים. משיכת יתר נוצרת כאשר סכום המשיכה גדול מסכום הכסף הקיים בפקדון.  חשוב לשים לב למצב שבתיק מסויים השייך ללקוח קיימת יתרה שלילית. אך הדבר מעיד בהכרח על מצב היתרה ברמת הלקוח. מצב זה מתקיים במקרי... קרא עוד

איך להוסיף או להגדיל יתרת פתיחה בפקדון

יצירת יתרות פתיחה בתוכנה יעשו בדרך כלל בידי משרדים אשר עברו הסבות מתוכנות שונות לתוכנת עודכנית, או למשרדים אשר רכשו את התוכנה כאשר קיימות יתרות ללקוחות שונים. במקרים אלו ואחרים על המשרדים לבצע הגדלות באופן ידני בתוכנה. הוספת יתרה להוספת יתרת פתיחה בת... קרא עוד

ביטול קבלת פקדון

ביטול קבלת פקדון יכול להעשות על ידי ביטול התקבולים המרכיבים אותה. מתוך תפריט פקדונות נכנס לקבלות ונבצע סינון בהתאם לתנאים הקיימים בחלון הסינון. מהרשימה נציג את הקבלה נסמן את אחד התקבולים או את כולם ונלחץ על הכפתור  בחלון התראה נציין את תאריך הביטול... קרא עוד

איך מבצעים משיכה מרוכזת

משיכה מרוכזת נעשית במקרים בהם ברצונך למשוך בפעולה אחת סכומים מתיקים שונים השייכים לאותו לקוח, או מלקוחות שונים. צורת עבודה זו מאפיינת משרדים הצריכים להעביר סכומי כסף אחת לתקופה לגופים גדולים כדוגמת חברות ביטוח, בנקים וכו’. לביצוע המשיכה נכנס לת... קרא עוד

איפה רואים את רשימת קבלות הפקדון הזמניות שהוסבו מהזהב?

קבלות זמניות עבור תקבולי פקדון, שלא הופקה בגינם חשבונית (פקדון) ועברו בהסבה לפלטינום מופיעות כ"תקבולים חיצוניים". לרשימת כל התקבולים הנובעים מהקבלות הנ"ל: סרגל הניווט במסך הראשי > לחץ על חוצץ "הוצל"פ.. תקבולים חיצוניים > סנן את הרשימה... קרא עוד

הגדרת פקדונות

בחלון הגדרות פקדון נקבע כיצד המערכת תפעל במצבים שונים הקשורים לעבודה עם פקדונות. הגדרות אלו הן ברמת המערכת וניתנות לשינוי בהתאם לרמת ההרשאה הקיימת למשתמש. חשוב לזכור- מומלץ להגדיר את רמת השיוך מפיקדון עם תחילת השימוש במערכת הפיקדונות ולהימנע משינוי... קרא עוד