ביטול פקודת יומן ידנית

איפה ?

 תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > ביצוע סינון בהתאם לאחד התנאים המופיעים

מה התחדש בגרסה ? [1.75]

  במסך "פקודת יומן" נוסף פקד 

  הפקד משמש לביטול פקודת יומן ידנית בלבד!

  לחיצה על הכפתור תפתח חלון התראה: 

 

 

 

  

 

 לאישור הפעולה לחץ על כפתור "כן"

  ביטול הפקודה יוצר פקודת סטורנו אוטומטית במערכת. 

 

 

 

 

 

- Thu, Jun 1, 2017. מאמר זה נצפה 1152 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=2756

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)