? איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף

 איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף ?

 

  בתוכנת עודכנית לכל לקוח מוגדר "אחראי". אחראי לקוח הוא המשתמש אשר הקים את הלקוח בתוכנה.

  בגרסה 1.80 אנו מאפשרים שינוי שם האחראי.

  לשינוי אחראי לקוח מסרגל הניווט  לחץ על > לקוחות > סנן > ניתן לקבוע את אחראי הלקוח הנוכחי בחלון הסינון.

  בחר את כל הרשימה או סמן רשומות > לחץ על פעולות> עדכן אחראי לקוח> בחר משתמש > עדכן

 

 

 

 

- Tue, Apr 2, 2019. מאמר זה נצפה 621 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3262

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)