הוספת נספח

עבודה עם נספחים בתוכנת עודכנית מאפשרת למשתמש לתעד פעולות כדוגמת שיחה, ישיבה, וכו’ אשר נעשו עם הגורמים השונים שעורך הדין בא איתם במגע.

לייעול העבודה ניתן להגדיר בתוכנה סוגי נספח שונים. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא: הגדרת סוגי נספח

פירוט השדות:

מספר/שם לקוח - מספר או שם הלקוח אליו מקושר הנספח.[ניתן להקליד ערך באחד השדות]

מספר תיק - מספר התיק אליו מקושר הנספח.

טלפון - תיעוד מספר הטלפון של הישות אליה מקושר הנספח.

תאריך/שעה - מוזן באופן אוטומטי עם הוספת הנספח - ניתן לשינוי ע"י המשתמש.

סוג נספח - בחירת סוג הנספח בהתאם לרשימה הקיימת [ניתן להוסיף סוגים נוספים בהגדרות מערכת. לקריאה נוספת עבור לקישור הבא: איך להגדיר סוגי נספחים בתוכנה]

תיאור הנספח - מלל חופשי ומיועד לתיאור הפעולה שביצע המשתמש. 

תאריך רישום - התאריך המקורי שבו נרשם הנספח 

נרשם ע"י - המשתמש המקורי שרשם את הנספח  - שים לב ! אין צורך לציין בנספח מי רשם אותו. 

תאריך עדכון - במידה והנספח עודכן.

עודכן ע"י - במידה והנספח עודכן.

 

- Tue, Jul 14, 2020. מאמר זה נצפה 1755 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3445

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)