הוספת נספח לישות

הוספת נספח לישות

בהוספת נספח לישות המערכת מאפשרת ביצוע רישום לישות שאינה בהכרח לקוח. באופן זה ניתן לתעד פעולות שונות שהתבצעו כנגד ספקים/אנשי קשר שונים או לקוחות פוטנציאלים.

לייעול העבודה עם הנספחים ניתן ליצור בהגדרות מערכת סוגי נספח חדשים. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא הגדרת סוגי נספח

פירוט השדות:

שם מלא - שם הישות אליה משוייך הנספח

סוג נספח - בחירת סוג הנספח בהתאם לרשימה הקיימת [ניתן להוסיף סוגים נוספים בהגדרות מערכת. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: איך להגדיר סוגי נספחים בתוכנה]

תאריך/שעה - מוזן באופן אוטומטי עם הוספת הנספח - ניתן לשינוי ע"י המשתמש.

טלפון - תיעוד מספר הטלפון של הישות אליה מקושר הנספח.

הצג נספח לאחר שמירה - במידה ומסומן, לאחר שמירת הנספח יפתח חלון "פרטי נספח"

תיאור הנספח - מלל חופשי ומיועד לתיאור הפעולה שביצע המשתמש. 

תאריך רישום - התאריך המקורי שבו נרשם הנספח 

נרשם ע"י - המשתמש המקורי שרשם את הנספח  - שים לב ! אין צורך לציין בנספח מי רשם אותו. 

תאריך עדכון - במידה והנספח עודכן.

עודכן ע"י - במידה והנספח עודכן.

במידה והישות לא קיימת בתוכנה לחיצה על הכפתור  יפתח חלון הוספת ישות חדשה

 

 

- Thu, Aug 20, 2020. מאמר זה נצפה 363 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3490

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)