לקוחות ותיקים שהוקמו היום

לקוחות ותיקים שהוקמו היום

למשרדים הנוהגים להקים תיקיות מסמכים בהתאם לשמות הלקוחות במסך הקמת לקוח/תיק ותיוק מסמכים אנו מאפשרים להקים בצורה קלה ומהירה את הלקוחות והתיקים בתוכנת עודכנית ולתייק את המסמכים, כל זאת בהתאם לרשימת התיקיות הקיימות במחשב.

באמצעות גרירה של תיקייה או מספר תיקיות לאחד מחלונות המסך עולה חלון דיאלוג לבחירת אופן הקמת תיקיות המסמכים בתוכנת עודכנית. 

בחלון "לקוחות שהוקמו היום" רואה המשתמש את הלקוחות שהוקמו במערכת מתוך רשימת התיקיות במחשב.

בחלון "תיקים שהוקמו היום" רואה המשתמש את התיקים השייכים ללקוחות שהוקמו במערכת מתוך רשימת התיקיות במחשב.

להסבר מלא על תהליך הקמת לקוח ותיק עבור לקישור הבא: הקמת לקוח ותיק חדש ותיוק מסמכים

רשימת הכפתורים במסך הקמת לקוח/תיק 

 - הצגת כרטיס הלקוח במסך נפרד.

 - הצגת כרטיס התיק במסך נפרד.

 - שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאפשרויות הקיימות

- Thu, Sep 3, 2020. מאמר זה נצפה 495 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3509

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)