הוספה ועדכון קבוצת משתמשים

הוספת קבוצת משתמשים חדשה יכולה להעשות בשתי דרכים

דרך 1:הוספת קבוצת משתמשים חדשה תוך בניית מערך ההרשאות מחדש וצירוף משתמשים לקבוצה.

במסך קבוצות משתשמשים לחץ על כפתור 

בחלון הקלד שם לקבוצה וצרף מתשמשים. לסיום לחץ על כפתור 

לאחר שנוצרה הקבוצה החדשה, מרשימת קבוצות משתמשים סמן את הקבוצה שיצרת ולחץ על כפתור 

סמן את החוצץ [הרשאות] ועדכן את ההרשאות השונות בהתאם.

דרך 2: שיכפול קבוצת הרשאה הקיימת. בצורה זו אנו מעתיקים הן את רשימת המשתמשים ומערך ההרשאות ובמבצעים עדכונים בהתאם.

במסך קבוצות משתשמשים סמן את הקבוצה שברצונך להעתיק ולחץ על כפתור 

בחלון הקלד שם לקבוצה ולחץ על כפתור 

בחלון שיפתח סמן את כותרת "קבוצות עובדים" ולחץ על כפתור  ולעדכון העובדים אשר יכללו בקבוצה.

סמן את החוצץ [הרשאות] ועדכן את ההרשאות השונות בהתאם.

 

 

- Sun, Jan 24, 2021. מאמר זה נצפה 288 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3721

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)