חיובים - כללי

סימון הגדרה זו יגרור הצגת התראה למתשמש במידה והמחייב יבצע רישום חיוב זהה.

השדות שיבדקו הן [תאריך] [משעה ועד שעה]

- Thu, Jan 28, 2021. מאמר זה נצפה 401 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3728

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)