עדכון חוצץ משתמש והוספת שדות

לאחר שהוספנו חוצץ משתמש חדש [להסבר מקיף יש לעבור לקישור הבא: רשימת חוצצי משתמש בתיקים] נוכל לעדכן את שם החוצץ על ידי לחיצה על הכפתור  בכותרת "פרטי חוצץ משתמש"

להוספת שדות חדשים עבור לכותרת החלון  "הגדרות חוצץ משתמש" ולחץ על הכפתור 

פירוט השדות השונים בחלון "פרטי הגדרות חוצץ משתמש"

שם שדה - הקלדת שם השדה 

סוג השדה - בחירה באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

במידה ובחרנו ב"בחירה" יוצג שדה "ערכים מתווספים" ונצטרך לבחור בין תוך כדי הקלדה או מרשימה מוגדרת מראש.

במידה ובחרנו ברשימה מוגדרת מראש נלחץ על הכפתור [ערכים לבחירה] ונוסיף ערכים.

לשמירת השדה נלחץ על כפתור 

שורה/עמודה - יש להגדיר את השורה והעמודה שבה יוצג השדה

גובה - גובה השדה. בד"כ נשאיר את ההגדרה הקיימת.

רוחב - רוחב השדה. בשדות שמכילים כמות של מלל גדולה כדוגמת שם לקוח כתובת וכו’ נבחר ברוחב "2"

סדר מעבר - יוצג באופן אוטומטי.

האם חובה - במידה ומוגדר שדה כ"חובה" לא יהיה ניתן לשמור את החוצץ ללא הקלדת ערך בשדה.

הצג בסינונים/בתצוגות - הצגת חוצץ המשתמש בחלון הסינון ובתצוגת הנתונים. מומלץ לסמן אפשרויות אלו במידה ונצטרך לאתר תיקים ולייצר דוחות בהתאם לנתונים בחוצץ משתמש.

הצג התראה כאשר הערך קיים - נסמן אפשרות זו כדי למנוע הוספת שדה זהה בחוצץ משתמש.

- Tue, May 25, 2021. מאמר זה נצפה 332 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3759

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)