הרשאות סוגי תיקים

בהרשאות סוגי תיקים נקבע אלו פעולות יכולים המשתמשים הקשורים לקבוצה לבצע בכל אחד אחד מסוגי התיקים במערכת.

כל רשומה המוצגת ברשימה מייצגת סוג תיק בתוכנה. לחיצה כפולה על הרשומה תציג חלון "עדכון פרטי הרשאה"

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - סימון רשומה ולחיצה על הכפתור יפתח חלון "עדכון פרטי הרשאה" לקביעת הפעולות שיכול המשתמש לבצע לגבי אותו סוג תיק. [צפייה/עדכון/הוספה/מחיקה]

 - סימון כל הפעולות הניתנות לביצוע.

 - הסרת כל הפעולות הניתנות לביצוע

 - ייצוא רשימת הנתונים לתוכנה צד שלישי כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- Thu, Jan 13, 2022. מאמר זה נצפה 96 פעמים.
לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3852

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)