חדשות

מסמכי חובה לצירוף בפתיחת תיקים בתקשורת

  להלן המסמכים שיש לצרף לפעולת פתיחת תיק בתקשורת

 

ביצוע פס"ד –  ייפוי כח , אסמכתא לניהול חשבון, פסק דין, תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

ביצוע שטר/שיק – ייפוי כוח , אסמכתא לניהול חשבון, צילומי צקים / שטרות , תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

ביצוע חוב קצוב - ייפוי כוח , אסמכתא לניהול חשבון, אישור על משלוח התראה בדואר רשום, העתק התראה/הודעת חיוב , כתב תביעה ומסמכים תומכים , תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

תצלום מסך - פעולת פתיחת תיק בתקשורת