חדשות

שינוי תעריפי אגרות פתיחה ושכ"ט א

בהתאם להוראת שעת הקורונה הוצל"פ באו לקראת החייבים עם תעריפי שכ"ט ואגרה מופחתים בפתיחת התיק.

אם החייב משלם את חובו טרם ביצוע הליכים מבצעיים, הוא ישלם את התעריפים המופחתים.

בהתאם להוראות הוצאה לפועל אם החייב לא משלם את חובו עד סיום תאריך ההתנגדות שלו, עורך הדין רשאי לפעול בתיק (הגשת עיקול כלשהו).

כאשר עורך הדין פועל בתיק, הוא זכאי לשכ"ט ב (פה לא היה שינוי) והתעריפים חוזרים לסכומם המקורי (מה שהיה לפני הקורונה).

על מנת להחזיר את הסכומים לתעריף המקורי, הוצל"פ הוסיפה 2 תנועות חוב חדשות בתיק תקשורת:

1. השלמת אגרת ביצוע (תאריך ערך של אגרת פתיחת התיק)

2. השלמת שכ"ט א (תאריך ערך שכ"ט א’)

 

לדוגמא דף תנועות כפי שמוצג בהוצאה לפועל:

על מנת להתמודד עם השינוי בתוכנת עודכנית בוצעו השינויים הבאים:

  1. בתהליך פתיחת התיק בהוצל"פ אנחנו מציגים לעורך הדין את הסכומים המופחתים ואת הסכומים המשוערים במקרה והחייב לא ישלם:

2. לאחר אישור החלון של פתיחת התיק בעודכנית מתווספות שתי פעולות חדשות לתיק (בנוסף לקיימות):

  • שכ"ט הוצל"פ א (כולל מע"מ) – סה"כ משוער
  • אגרת ביצוע – סה"כ משוער

שתי הפעולות הללו הן פעולות מינהליות והמטרה שלהן היא לשמור את הסכומים המשוערים של השכ"ט והאגרה כדי שנדע מה הסכום שצריך להשלים במעמד שכ"ט ב.

3. כאשר עורך הדין פועל בתיק ומגיע השלב של הוספת שכ"ט ב, יתווספו עוד 2 פעולות לתיק:

  • שכ"ט הוצל"פ א (כולל מע"מ) – השלמה
  • אגרת ביצוע – השלמה

הפעולות הללו יחזירו את הסכומים של השכ"ט והאגרה לתעריף המקורי בדיוק כמו שהוצל"פ מבצעים בדף התנועות שלהם. [ראה תצלום ראשון]

את התעריפים של השכ"ט והאגרה ניתן לראות בהגדרות המערכת - הגדרה מספר 40 הוצל"פ - מדרגות שכ"ט (בציון טווח תאריכים).

לדוגמא מדרגות שכ"ט א’ של חוב קצוב: