חדשות

מקרים בהם מתווסף שכר-טרחה ב' בתיקים

אלו הם התנאים לקבלת שכ"ט ב’ בתוכנת עודכנית:

 1. כל סוגי התיקים למעט מסלול מקוצר.
 2. קיימים חייבים בתיק  הפנימי.
 3. סוג סטטוס התיק הוא "פעיל בטיפול"
 4. קיימת פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ

פירוט התנאים לפעולת פתיחת תיק:

קיימת פעולת אישור מסירה בהוצל"פ (פעולת מערכת 76). אם לא קיימת פעולה 76, נבדוק האם קיימת פעולת דיווח מסירה מרחוק (פעולת מערכת 166).

מפעולה 76 ניקח את תאריך הפעולה.

מפעולה 166 ניקח את "תאריך מסירה" שדווח במידע נוסף ששודר להוצל"פ.

חלפו X ימים מהפעולה.

פירוט זמן שחלף מפעולת אישור מסירה בהוצל"פ לפי תנאים:

 1. אם תאריך פתיחת התיק בין 24/09/2020 - 24/03/22
 • חוב קצוב/שיק שטר – 60 ימים
 • כל השאר – 50 ימים
 1. אם תאריך פתיחת התיק לא בין 24/09/2020 - 24/03/22
 • חוב קצוב – 30 ימים
 • כל השאר – 21 ימים
 1. לא קיימות בתיק הפעולות הבאות:
 • שכ"ט ב
 • בקשה לסגירת תיק
 • סגירת תיק