ביטול פקודת יומן ידנית


איפה ?

 תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > ביצוע סינון בהתאם לאחד התנאים המופיעים

מה התחדש בגרסה ? [1.75]

  במסך "פקודת יומן" נוסף פקד 

  הפקד משמש לביטול פקודת יומן ידנית בלבד!

  לחיצה על הכפתור תפתח חלון התראה: 

 

 

 

  

 

 לאישור הפעולה לחץ על כפתור "כן"

  ביטול הפקודה יוצר פקודת סטורנו אוטומטית במערכת. 

 

 

 

 

 מספר מאמר: 2756
פורסם: Thu, Jun 1, 2017
עודכן לאחרונה: Wed, Aug 9, 2017

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=2756