הוספת פקודת יומן ברצף


איפה ?

 כותרת הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  למסך הוספת פקודת יומן נוסף כפתור

  לחיצה על הכפתור יפתח לאחר השמירה מסך להוספת פקודת יומן נוספת 

 

 מספר מאמר: 2894
פורסם: Sun, Aug 13, 2017
עודכן לאחרונה: Mon, Dec 11, 2017

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=2894