תיאום ברמת כרטיסים


 • איפה ?

    כותרת הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > הצגת פרטי כרטיס

  מה התחדש בגרסה ? [1.76]

   

    למסך "תנועות בכרטיסי הנה"ח" נוספו הפעולות הבאות

  • התחלת תהליך של ביצוע תיאום תנועות
  • הצגת תיאום שהתבצע

  • ביטול תיאום תנועות 

    הסבר:

  1. בוצע רישום של חשבונית ספק -- מופיע בזכות בכרטיס
  2. בוצע רישום של תשלום - מופיע בחובה בכרטיס

    ביצוע התיאום יאפשר לתאם בין התנועה של החשבונית ספק לבין התנועה של התשלום --- כאשר כל התהליך נעשה בכרטיס !

    לביצוע התיאום בצע את השלבים הבאים

  1. במסך "תנועות בכרטיס הנה"ח לחץ על כפתור [בצע תיאום]
  2. תחם תאריכים לתיאום > לחץ אשר

  3. במסך "תנועות לא מתואמות" סמן את התנועה הרצויה ולאחריה לחץ על הכפתור
  4. התנועות יעברו לחלק האמצעי לחלון "סומנו לתיאום"

      5. סמן את הכותרת החלון "פרטי תיאום" > לחץ על הכפתור

      6. בחלון תנועות בכרטיס הנה"ח התנועות יופיעו בסטטוס "תואם"

    שים לב! לא ניתן לבצע תיאום במידה וקיים הפרש בין סה"כ תנועות זכות לסה"כ תנועות בחובה

   

    • מספר מאמר: 2927
  פורסם: Tue, Aug 22, 2017
  עודכן לאחרונה: Mon, Dec 11, 2017

  לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=2927