דוח 109 - רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות


בדוח 109 - "רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות רשימת תיקי הוצל"פ" מוצגים תיקים כפי שנתקבלו מכלים שלובים, המיועדים לגניזה בשל חוסר פעילות בתיק.

בדוח מוצגים השדות הבאים: תאריך פעולה אחרון, מספר תיק הוצל"פ, תאריך הפעולה האחרונה, מספר החודשים שעברו מפעולה אחרונה, שם החייב, שם הזוכה, שם הלשכה ועוד.

דוגמא לאפשרויות סינון:

הצגת הדוחמספר מאמר: 2977
פורסם: Sun, Oct 22, 2017
עודכן לאחרונה: Tue, Oct 26, 2021

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=2977