קבצי מס"ב חזרות


קבצי מס"ב - חזרות

מודול קבצי מס"ב - חזרות הינו מודול בתשלום המאפשר קבלת קבצי מס"ב תקולים. ברשימה מוצגים חשבונות עסקה אשר תוכנת המס"ב לא הצליחה להשלים את תהליך הגבייה. כדוגמת חשבון בנק לא תקין, שם לקוח לא זהה לחשבון הבנק, בעיה בשידור או בקליטת הקובץ המס"ב וכו’.

ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת שם הלקוח,סה"כ חשבונות העסקה, סיבת ההחזרה והאם הנתון טופל.

רשימת פעולות הניתנות לביצוע 

 - ייצוא רשומה/מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד או אקסל.

 - במידה ונרכש המודול תוכנת המס"ב יוצרת באופן אוטומטי קובץ שגויים. לחיצה על הכפתור מאפשר פתיחת הקובץ בתוכנת עודכנית והצגת חשבונות העסקה השגויים. 

 - הדפסת רשימת הקבצים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים. 

 - הצגת הלקוח אליו מקושר החשבון עסקה.

 - הצגת פרטי חשבון עסקה.

 - החזרת חשבון העסקה לרשימת "חשבונות עסקה למס"ב" לשידור חוזר.מספר מאמר: 3475
פורסם: Wed, Aug 12, 2020
עודכן לאחרונה: Wed, Aug 12, 2020

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=3475