דוח רווח והפסד


דוח רווח והפסד הוא דו"ח המסכם את הכנסות והוצאות המשרד, תוך פירוט סעיפי ההכנסה וההוצאה ומציג את רווחי או הפסדי המשרד בתקופה מסוימת.

הדוח מרכז נתונים ברמה שנה קלנדרית, אך המערכת מאפשר הפקת דו"ח רווח והפסד זמני תוך בחירת טווח תאריכים רצוי.

על מנת שהדו"ח ישקף נאמנה את פעילות המשרד יש לבצע פעולות רישומיות של הכנסות(חשבוניות) והוצאות (הוצאות לקוח ומשרד) תוך הגדרת סעיפי הוצאה והקפדה על מילוי הסיווגים החשבונאיים.

להסבר מקיף על יצירת סעיפי הוצאה והגדרתם ניתן לעבור לקישור הבא: הגדרת רשימת סעיפי הוצאה

חשוב

במידה והוצאות משרדיות קושרו לסעיף הוצאה שלא הוגדר לו סיווג חשבונאי, הן לא תוצגנה בדו"ח רווח והפסד.

 

הפקת דו"ח רווח והפסד

להפקת הדו"ח במסך הראשי נעבור לתפריט כספים > דו"חות רווח והפסד.

במסך דו"חות רווח והפסד נלחץ על כפתור  ולאחריו על כפתור [אשר]

נשים לב ! בפעם הראשונה שנפיק דוח זה במערכת נידרש לבחור את השנה להפקת הדוח הראשון.

דוח רווח והפסד זמני

במידה וומעונינים להפיק דוח רווח והפסד כאשר השנה לא הסתיימה או לטווחי זמן הגדולים או קטנים משנה.

ניתן ללחוץ על הכפתור  ולהקליד טווחי תאריכים רצויים.

בחלון שיוצג נקליד טווח תאריכים ולסיום נלחץ על כפתור [אשר]

לאחר אישור תאריכים של דוח זמני או לחיצה על כפתור  יפתח חלון לבחירת רמת תצוגת דו"ח.

אחרי הבחירה נלחץ על כפתור [אשר]

לאחר הלחיצה על כפתור [אשר] יפתח חלון דיאלוג האם לכלול בדוח גם יתרות פתיחה. אישור או ביטול האפשרות יגרור את פתיחת הדוח.מספר מאמר: 47
פורסם: Sun, Sep 28, 2014
עודכן לאחרונה: Wed, Dec 15, 2021

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=47