התראות על תיקים מחוסר מעש


בתוכנת עודכנית בהתראות כלים שלובים מתקבלים נתוני תיקים אשר נסגרו מחוסר מעש.

החל מחודש 11/2020 נתוני ההתראה יוצגו במערכת בתפריט כלים שלובים >בחוצץ  "אירועים שונים" > תחת הקוד אירוע 6000 .

עלפי הנחיית הוצאה לפועל ההתראה תגיע תחילה לחוצץ זה בתור "התראה מקדימה... "  

ובמידה ועורך הדין לא יפעל בתיקים האלה לאחר 15 יום מקבלת ההתראה, תתקבל החלטה על סגירת התיק בתוך 30 יום.

ההחלטה על כך תגיע לחוצץ המוכר "סגירת תיקים מחוסר מעש"

לסיכום: מעתה מתקיימת הפרדה בין קבלת התראה לחוצץ "אירועים שונים" ולקבלת ההחלטה לחוצץ "סגירת תיקים מחוסר מעש"


פורסם בתאריך: Sun, Nov 1, 2020 12:45 PM. פריט זה נצפה 707 פעמים.