לתצוגת רשימת חשבונות העסקה נוספו עמודות המציגות מלל עליון ומלל תחתון מתוך פרטי החשבון


איפה?
  • המסך הראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה
  • כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוספו עמודות "מלל עליון" ו-"מלל תחתון" מתוך פרטי חשבון העסקה.מספר מאמר: 613
פורסם: Sun, Feb 15, 2015
עודכן לאחרונה: Wed, Oct 25, 2017

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=613