סגירת תיק לחיוב


בתוכנה קיימת אפשרות ל"סגירת" תיק לרישום חיובים ולהפקת מסמכים חשבונאים. לביצוע השינוי יש להכנס לכרטיס התיק > לחוצץ "הגדרות".

ברישום חיוב או בהפקת מסמך חשבונאי תוצג ההתראה בהתאםמספר מאמר: 75
פורסם: Mon, Oct 6, 2014
עודכן לאחרונה: Thu, Sep 9, 2021

לינק מקוון: https://kb.od.co.il:6443/article.php?id=75