יש להקיש את המלל לחיפוש במאגר. ניתן להשתמש באפשרויות מתקדמות לחיפוש על ידי שימוש באיזור הצדדי.